FUNDACJA KRESY W POTRZEBIE

BOŻE NARODZENIE 2015

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech ten czas będzie wypełniony spokojem, radością i miłością, a one niech towarzyszą nam wszystkim przez cały Nowy Rok.

 

Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom” składa gorące podziękowanie za udzielone wsparcie finansowe, które traktujemy jako wyraz hojności i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Minęły już 2 lata, od kiedy apel o pomoc naszym rodakom na Kresach (ogłoszony w: niezalezna.pl, Gazeta Polska i Gazeta Polska Codziennie) przyniósł niespodziewane dla nas owoce, które w całości przekazaliśmy naszym Przyjaciołom na Kresach, czyli ojcom redemptorystom pracującym na terenie Republiki Białorusi. Jako młodo działająca Fundacja, nie mając żadnego doświadczenia w takich sytuacjach, poszliśmy z naszymi działaniami dalej, zapominając o starej polskiej zasadzie wdzięczności, wyrażającej się w przesłaniu podziękowań Państwu, naszym Darczyńcom. Jedna z osób wspierających Fundację przypomniała nam o tym i wdzięczni za to odważamy się odrobić nasze długi.

Dzięki Wam, Drodzy Państwo, zebraliśmy tysiące złotych, które trafiły do powstającej w Mińsku (dzielnica Sokół) na Białorusi parafii Ojców Redemptorystów. Wszystkie zebrane pieniądze przekazaliśmy o. Stanisławowi Staniewskiemu. Mówił on do nas w „Codziennej” 20 maja 2013 roku, że potrzeby są ogromne. Ojciec Stanisław poinformował, że zebrane pieniądze posłużyły do zakupu mebli, artykułów budowlanych potrzebnych do remontu i wyposażenia powstającego domu. Co najważniejsze, wspomogliśmy też zakup ornatów, ołtarza, kielichów, paten, lichtarzy, świec i wszystkiego, co niezbędne jest do sprawowania mszy świętych i odprawiania nabożeństw.

W 2012 roku udało się nam zorganizować współpracę polegającą na zaproszeniu grup dzieci i młodzieży ze Szkół Polskich z Grodna i Wołkowyska do Warszawy. Młodzi gościli również na obozach harcerskich. W październiku 2012 roku, w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki, udało się umieścić na grobach naszych rodaków i polskich żołnierzy w Grodnie i w okolicy 2 tysiące zniczy Caritas. Wspólne działania pokazują, że ciągle jesteśmy potrzebni Polakom mieszkającym na Wschodzie.

Od 2013 roku trwa akcja „Podziel się książką z Polakami”, która rozszerzyła się nie tylko na teren Białorusi, ale również na Ukrainę, Litwę i Łotwę. W maju 2013 roku do Warszawy zawitał z koncertami zespół dziecięco- młodzieżowy z Grodna „Liberamente”, któremu w listopadzie, dzięki Panu Januszowi Fidziukiewiczowi, udało się nagrać swoją pierwszą płytę w Supraślu. Zespół wykonuje utwory religijne i patriotyczne.

W czerwcu tego samego roku do Warszawy przyjechała grupa uczniów z parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie. Mieli oni możliwość obejrzenia najważniejszych zabytków Warszawy. Tym samym poznawali historię Polski, nasze tradycje i zwyczaje. W lipcu odbyło się pierwsze nabożeństwo w mińskiej parafii katolickiej.

We wrześniu po raz kolejny gościliśmy naszych rodaków. Spotkanie z nimi zatytułowane zostało: „Dziś Ty ugość Polaka z Grodna w Warszawie”, a pod koniec miesiąca ruszyliśmy z pomocą na Litwę do Pikieliszek. Do jednej z polskich szkół oprócz książek, dostarczyliśmy telewizor, natomiast w Mińsku zostały zakupione między innymi: ambona i ołtarz. Pomogliśmy również Polakom na Ukrainie, zbierając dla nich najpotrzebniejsze środki medyczne. Dzięki Fundacji FIBO do Grodna zostały dostarczone wózki inwalidzkie dla niepełnosprawnych dzieci.

„Styczeń w lutym w Grodnie” – pod takim tytułem w sali teatralnej przy parafii ojców redemptorystów w Grodnie odbył się koncert Marcina Stycznia. Chcielibyśmy promować to miejsce jako centrum polskiej kultury w Grodnie. Stąd też nasza wielkopostne propozycja pomocy Polakom w Grodnie, czyli: JAŁMUŻNA KRESOWA.

Zorganizowaliśmy Kresowy Tłusty Czwartek – spotkanie prezentujące naszą działalność, ale także słuchaliśmy o osiągnięciach innych pracujących na Kresach. W związku z tym wydarzeniem skierował do nas list ksiądz Vitold – Yosif Kovaliv, proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrogu na Wołyniu.

6-17 maja b.r. odbyło się zakończenie kursu języka polskiego dla osób dorosłych w szkółce parafialnej przy parafii Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce, a w czerwcu odwiedziliśmy kolejne parafie prowadzone przez Ojców Redemptorystów w Porzeczu, Nowej Rudzie docierając aż do Mińska. We wrześniu Fundacja została zaproszona na 20-lecie Parafii Ojców Redemptorystów w Grodnie, a do Pikieliszek na Litwie zawieźliśmy ponad 1,5 tony książek podczas Dożynek. Byliśmy także na akcji sprzątania Cmentarzy polskich na Kresach, dotarliśmy aż do Lidy, do grobów rodzinnych Witolda Pileckiego, a w czasie uroczystości Wszystkich Świętych kolejne znicze Caritas Polska zapłonęły na polskich cmentarzach. 27 listopada 2014, po wizycie w Grodnie zorganizowaliśmy w Amicisie, przy grobie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, 25 rocznicę obecności Ojców Redemptorystów na Kresach.

Rok 2015 zaczęliśmy od dużej zbiórki książek przeprowadzonej w podwarszawskim Grójcu i Piasecznie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Grójecczyzna Tradycja i Przyszłość”. W październiku zorganizowaliśmy akcję „Polacy Polakom z Mariupola”, w którą włączyła się przyszła pani Premier Beata Szydło. Zebraliśmy dary spożywcze i higieniczne, z których przygotowaliśmy ponad 100 paczek przekazanych naszym Rodakom – polskim rodzinom z Mariupola. W październiku i listopadzie zostaliśmy również zaproszeni jako jury do uczestnictwa parafialnych konkursach poetycko-plastycznym „Św. Jan Paweł II – Papież, o którym nie zapomnę…” oraz Recytatorskim Poezji Polskiej „Miejcie Nadzieję…”

Co roku przed Bożym Narodzeniem harcerze ZHR organizują Akcję Paczka, w ramach której udają się do naszych rodaków na Kresach. Zbierane są produkty spożywcze, środki czystości i inne potrzebne rzeczy, które możemy dodać do przygotowanych paczek. Wszystkie te działania mają na celu jedno – wspomóc naszych rodaków za granicą, nie tylko finansowo, ale i duchowo, bo pojedyncze akty dobroci wspólnie tworzą wielkie dobro.

 

Z wyrazami szacunku.

Cezary Andrzej Jurkiewicz

Prezes Fundacji „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

 

 

Darowizny na konto Fundacji

Osoby, które chcą wesprzeć akcję finansowo mogą również wpłacać darowizny bezpośrednio na konto Fundacji:

Fundacja Kresy w Potrzebie

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

adres internetowy: www.kresywpotrzebie.pl

 

Kontakt z Fundacją

kontakt@kresywpotrzebie.pl

tel.: +48 605 588 792