FUNDACJA KRESY W POTRZEBIE

#‎POCIAGDOGRODNA – PETYCJA

 

PODPISZ PETYCJĘ

 

W imieniu Fundacji „Kresy w Potrzebie. Polacy – Polakom” oraz Polaków zamieszkałych na Białorusi zwracamy się do Pani Premier z apelem o zajęcie stanowiska i wsparcie naszych starań, które skierowaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zrewidowanie decyzji poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i wygospodarowanie środków finansowych na pokrycie kosztów połączenia kolejowego na linii transgranicznej Polska-Białoruś w celu jak najszybszego przywrócenia połączenia transgranicznego linii kolejowej na trasie Białystok- Grodno.

Zarówno Polacy mieszkający na Białorusi jak również Polacy w kraju zaniepokojeni zamknięciem połączenia kolejowego, proszą i apelują o przywrócenie kursujących na linii Białystok-Grodno. Niepokoi także argument PKP powielony przez Ministerstwo Infrastruktury jakoby pociągi dotychczas kursujące na tej trasie były nierentowne. (Odpowiedź na interpelację nr 53 w sprawie rozkładu jazdy pociągów na trasie Warszawa – Białystok oraz Warszawa – Białystok – Grodno, Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma, Warszawa, 31-12-2015)

Odbieramy go, jako zaciemnianie problemu i wprowadzanie w błąd. Z informacji otrzymanych od polskich i białoruskich studentów studiujących w Polsce wiemy, że przed zmianami rozkładu pociągów kursujących na linii transgranicznej z połączenia korzystała ogromna liczba osób. Zmieniło się to wraz z rozkładem jazdy pociągów. Pociągi przestały być rentowne w momencie braku skomunikowania z pozostałymi połączeniami kolejowymi, które transportowały osoby pracujące lub studiujące, a jadące dalej niż tylko do Białegostoku. Ze względu na brak dalszych, pasujących do ich harmonogramu pracy lub studiów połączeń, osoby te musiały zacząć korzystać z innych środków transportu.

Nasz Apel oraz stanowisko jest odpowiedzią wobec pełnego niepokoju głosu mieszkańców, nie tylko miejscowości leżących na trasie Białystok-Grodno, ale wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi, wyrażanych w pismach, apelach listach przesyłanych min. do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które załączamy do niniejszego Apelu. Mamy obawy, że brak zainteresowania ze strony rządu RP przywróceniem połączeń na linii Białystok-Grodno, może wprowadzić stronę białoruską w przekonanie, że potrzeba istnienia kolejowej linii transgranicznej jest dla strony polskiej sprawą drugorzędną.

Grodzieńszczyzna to największe skupisko Polaków na Wschodzie. Ziemie te w wyniku ustaleń po II Wojnie Światowej zostały odcięte granicą od Macierzy. Rodziny Polskie w wyniku tych zdarzeń oraz wynikającej z niej repatriacji zostały rozdzielone i rozrzucone po całym kraju.

Jednoznaczne stanowisko Polaków, związków polonijnych, oraz innych instytucji i osób, w tym parlamentarzystów świadczą o tym, że sprawa jest zasadną i istotną dla Polaków zamieszkałych nie tylko na Grodzieńszczyźnie, ale i całej Białorusi. Dla nich, korzystanie z najtańszego i najbardziej bezpiecznego środka komunikacji, z powodu trudnej społeczno-ekonomicznie sytuacji na Białorusi, jest kwestią kluczową. Chcemy, aby te racje były lepiej zrozumiałe, bo cele są wspólne.

Prosimy Panią Premier oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjecie bez zbędnej zwłoki decyzji umożliwiającej Polakom zamieszkałym na Białorusi oraz Polakom z Białorusi studiującym w Polsce tani i bezpieczny środek transportu pozwalający na podtrzymanie więzi Polaków na Białorusi z Macierzą.

 

 

Szanowna Pani Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

 

W imieniu Fundacji „Kresy w Potrzebie. Polacy – Polakom” oraz Polaków zamieszkałych na Białorusi zwracamy się do Pani Premier z apelem o zajęcie stanowiska i wsparcie naszych starań, które skierowaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o zrewidowanie decyzji poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i wygospodarowanie środków finansowych na pokrycie kosztów połączenia kolejowego na linii transgranicznej Polska-Białoruś w celu jak najszybszego przywrócenia połączenia transgranicznego linii kolejowej na trasie Białystok- Grodno.

Zarówno Polacy mieszkający na Białorusi jak również Polacy w kraju zaniepokojeni zamknięciem połączenia kolejowego, proszą i apelują o przywrócenie kursujących na linii Białystok-Grodno. Niepokoi także argument PKP powielony przez Ministerstwo Infrastruktury jakoby pociągi dotychczas kursujące na tej trasie były nierentowne. (Odpowiedź na interpelację nr 53 w sprawie rozkładu jazdy pociągów na trasie Warszawa – Białystok oraz Warszawa – Białystok – Grodno, Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Piotr Stomma, Warszawa, 31-12-2015)

Odbieramy go, jako zaciemnianie problemu i wprowadzanie w błąd. Z informacji otrzymanych od polskich i białoruskich studentów studiujących w Polsce wiemy, że przed zmianami rozkładu pociągów kursujących na linii transgranicznej z połączenia korzystała ogromna liczba osób. Zmieniło się to wraz z rozkładem jazdy pociągów. Pociągi przestały być rentowne w momencie braku skomunikowania z pozostałymi połączeniami kolejowymi, które transportowały osoby pracujące lub studiujące, a jadące dalej niż tylko do Białegostoku. Ze względu na brak dalszych, pasujących do ich harmonogramu pracy lub studiów połączeń, osoby te musiały zacząć korzystać z innych środków transportu.

Nasz Apel oraz stanowisko jest odpowiedzią wobec pełnego niepokoju głosu mieszkańców, nie tylko miejscowości leżących na trasie Białystok-Grodno, ale wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi, wyrażanych w pismach, apelach listach przesyłanych min. do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które załączamy do niniejszego Apelu. Mamy obawy, że brak zainteresowania ze strony rządu RP przywróceniem połączeń na linii Białystok-Grodno, może wprowadzić stronę białoruską w przekonanie, że potrzeba istnienia kolejowej linii transgranicznej jest dla strony polskiej sprawą drugorzędną.

Grodzieńszczyzna to największe skupisko Polaków na Wschodzie. Ziemie te w wyniku ustaleń po II Wojnie Światowej zostały odcięte granicą od Macierzy. Rodziny Polskie w wyniku tych zdarzeń oraz wynikającej z niej repatriacji zostały rozdzielone i rozrzucone po całym kraju.

Jednoznaczne stanowisko Polaków, związków polonijnych, oraz innych instytucji i osób, w tym parlamentarzystów świadczą o tym, że sprawa jest zasadną i istotną dla Polaków zamieszkałych nie tylko na Grodzieńszczyźnie, ale i całej Białorusi. Dla nich, korzystanie z najtańszego i najbardziej bezpiecznego środka komunikacji, z powodu trudnej społeczno-ekonomicznie sytuacji na Białorusi, jest kwestią kluczową. Chcemy, aby te racje były lepiej zrozumiałe, bo cele są wspólne.

Prosimy Panią Premier oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjecie bez zbędnej zwłoki decyzji umożliwiającej Polakom zamieszkałym na Białorusi oraz Polakom z Białorusi studiującym w Polsce tani i bezpieczny środek transportu pozwalający na podtrzymanie więzi Polaków na Białorusi z Macierzą.

 

 

Darowizny na konto Fundacji

Osoby, które chcą wesprzeć akcję finansowo mogą również wpłacać darowizny bezpośrednio na konto Fundacji:

Fundacja Kresy w Potrzebie

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

adres internetowy: www.kresywpotrzebie.pl

 

Kontakt z Fundacją

kontakt@kresywpotrzebie.pl

tel.: +48 605 588 792