FUNDACJA KRESY W POTRZEBIE

WIECZÓR WIGILIJNY „JEST TAKI DZIEŃ...”

 

W Grodnie w parafii Najświętszego Odkupiciela odbył się wieczór wigilijny „Jest taki dzień...”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie – dzieci, osoby dorosłe, osoby niepełnosprawne i ich rodzie, uczących się języka polskiego w Szkółce Parafialnej na Dziewiatówce.

 

Dzieci i młodzież na spotkaniu opłatkowym opowiadały wiersze o Wigilii oraz śpiewały kolędy. Każdy uczeń ze Szkółki parafialnej otrzymał prezent od Św. Mikołaja. Prezenty przygotowali i przekazali Koordynatorzy Programu Miejskiego „Wychowawca Podwórkowy” z Białegostoku na czele z Koordynatorem Programu p. Robertem Ćwikowskim.

Wieczór Wigilijny „Jest taki dzień…” u osób dorosłych, osób niepełnosprawnych i ich rodziców, uczących się języka polskiego w Szkółce Parafialnej swoją obecnością zaszczycili: Konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p. Leszek Wanat oraz p. Adam Chmura, księża parafii – proboszcz o.Dmitrij Łabkow, o. Józef Gęza.

Uczniowie przygotowali program literacki o zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia. Było czytanie Pisma Św., łamanie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń. Śpiewem kolęd upiększył wieczór parafialny dziecięco-młodzieżowy zespół „Liberamente”. Spotkanie opłatkowe przebiegło w miłej, świątecznej i przyjaznej atmosferze.

 

 

Darowizny na konto Fundacji

Osoby, które chcą wesprzeć akcję finansowo mogą również wpłacać darowizny bezpośrednio na konto Fundacji:

Fundacja Kresy w Potrzebie

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

adres internetowy: www.kresywpotrzebie.pl

 

Kontakt z Fundacją

kontakt@kresywpotrzebie.pl

tel.: +48 605 588 792