FUNDACJA KRESY W POTRZEBIE

ODBYŁA SIĘ PIERWSZA WIELKANOCNA AKCJA PACZKA

 

1 kwietnia 2017 roku w parafii p.w. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie na Dziewiatówce oraz ośmiu innych parafiach na grodzieńszczyźnie odbyła się Wielkanocna Akcja „Paczka” dla rodzin wielodzietnych, mało zasobnych, osób niepełnosprawnych zorganizowana przez Fundację z Warszawy „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”.

 

Dzięki hojności darczyńców, a także wsparciu Wawerskich Legionistów, Szczepu 147 „Błękitni” i osob prywatnych z Warszawy zebrano wiele żywności oraz innych potrzebnych produktów. Sukcesem było niewątpliwie możliwość współpracy z Centrum Wolontariatu a także Panem Kazimierzem Dąbrowskim, który jako Burmistrz Zambrowa objął akcję swoim patronatem, z czego bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że przed Bożym Narodzeniem ponownie będziemy mogli razem wesprzeć Rodaków na Kresach.

W sumie do  Rodaków z Grodzieńszczyzny trafiło prawie 300 paczek żywnościowych oraz z innymi potrzebnymi produktami przygotowanych przez wolontariuszy z Zambrowa, Białegostoku i Warszawy.

Wielkanocna Akcja „Paczka” była zorganizowana przez Fundację w tym roku  po raz pierwszy. Pan Bóg czuwał nad nami od samego początku. Akcja przebiegła sprawnie i udanie. Wolontariusze z Polski wspólnie z wolontariuszami parafialnymi odwiedzili ponad 250 rodzin. Były rozmowy z rodakami,  tak potrzebne dla Polaków mieszkających tu, na Kresach. Widzieliśmy radość oraz łzy wzruszenia ludzi, dla których nie były ważne paczki, tylko to, że Polacy po tamtej stronie granicy pamiętają o Polakach mieszkających tu – na Kresach. W niedzielę na zakończenie Akcji wolontariusze wspólnie z parafianami uczestniczyli we Mszy Św. dziękując Bogu za udaną Wielkanocną Akcję Paczka.

Wydarzenie takie jak to po raz kolejny upewniło nas, że w wielu  ważnych przedsięwzięciach pomaga nam  Pan Bóg oraz serdeczność, zaangażowanie i zrozumienie dobrych ludzi. Trzeba tylko wierzyć  i mieć nadzieję. Bóg jest dobry, sprawiedliwy, kochający, miłosierny. Często sytuacje, z którymi  spotykamy się, są dla nas niepojęte, a zarazem uczą nas pokory.

Jesteśmy pewni, że nasi wolontariusze z Warszawy oraz Białegostoku wyjechali pełni pozytywnych wrażeń , a ze sobą  dla swoich bliskich i znajomych zabrali cząstkę Polskich serc z Grodna. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i gotowość wsparcia wszystkim, którzy się przyczynili do zorganizowania, przebiegu oraz pomyślnego zakończenia Wielkanocnej Akcji Paczka 2017.

 

 

Darowizny na konto Fundacji

Osoby, które chcą wesprzeć akcję finansowo mogą również wpłacać darowizny bezpośrednio na konto Fundacji:

Fundacja Kresy w Potrzebie

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

adres internetowy: www.kresywpotrzebie.pl

 

Kontakt z Fundacją

kontakt@kresywpotrzebie.pl

tel.: +48 605 588 792