FUNDACJA KRESY W POTRZEBIE

KONFERENCJA FUNDACJI „KRESY W POTRZEBIE”

 

Przedstawiciele Szkolnego Wolontariatu uczestniczyli w konferencji podsumowującej akcję „Paczka na Kresy”, której celem jest organizacja świątecznych paczek dla polskich rodzin na kresach.

 

Pani Aurelia Michałowska-Mazowiecki – Kurator Oświaty, Pan Marcin Zarzecki – Prezes Polskiej Fundacji Narodowej oraz Pani Agnieszka Skowrońska – Prezes Fundacji Kresy w Potrzebie podziękowali za współpracę i zaangażowanie wolontariuszy, uczniów i nauczycieli, za ich pracę na rzecz wspólnej idei niesienia pomocy.

Uczestniczący w konferencji uczniowie: Zofia Rogowska, Nikola Bruździńska, Kornelia Sinkiewicz, Lena Węglarek, Filip Prątnicki i nauczyciele p. Beata Karkusz, p. Aleksandra Rogowska, p. Marta Skierska wysłuchali wspaniałego wykładu pana Tomasza Łysiaka – polskiego pisarza, dziennikarza, publicysty, historyka.

 

 

Darowizny na konto Fundacji

Osoby, które chcą wesprzeć akcję finansowo mogą również wpłacać darowizny bezpośrednio na konto Fundacji:

Fundacja Kresy w Potrzebie

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

adres internetowy: www.kresywpotrzebie.pl

 

Kontakt z Fundacją

kontakt@kresywpotrzebie.pl

tel.: +48 605 588 792