FUNDACJA KRESY W POTRZEBIE

160. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO PRZESZŁA DO HISTORII!

 

23 marca 2023 o godz. 7:00, wyruszył pierwszy autokar na Łotwę z wolontariuszami ze szkół województwa mazowieckiego. Były nas 53 osoby uczniów, harcerzy i opiekunów. W związku z tym, że w tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę Powstania Styczniowego, po drodze w Suwałkach zatrzymaliśmy się na Górze Szubienicznej aby  oddać hołd powstańcom, którzy tam zginęli.

 

Na Liwie obejrzeliśmy dworek i park w Bystrampolu, koło Poniewieża. Jest on ściśle związany z Powstaniem Styczniowym ponieważ niedaleko niego 31 lipca 1863 rozegrała się zwycięska bitwa pod wodzą księdza Antoniego Mackiewicza.

Piątek był czasem przeznaczonym na zwiedzanie Dyneburga, złożeniem wieńców:  pod Krzyżem na Słobódce, na Grobie Nieznanego żołnierza na cmentarzu komunalnym  w Dyneburgu, i na cmentarzu w Ławkiesach gdzie pochowani są polscy żołnierze  z kampanii Łatgalskiej.  W twierdzy dyneburskiej obejrzeliśmy miejsce upamiętniające Leona Platera, powstańca listopadowego. Odwiedziliśmy miejsce zamieszkania Emilii Plater w Liksne.

Druga grupa wolontariuszy wyjechała 24 marca 2023 na Litwę do Wilna. Było ich 50 wolontariuszy.

Sobota to dla obu grup czas intensywnej pracy ale przede wszystkim spotkań z ludźmi i ich historiami. Każde wejście do domu to niepewność czy będzie ktoś, czy będzie chciał rozmawiać, czy w końcu będzie chciała przyjąć tę paczkę?

Na Litwie zaczęliśmy od Niemierza, gdzie wolontariusze zostali podzieleni na grupy. Jedna rozdawała paczki w Wilnie wraz z Towarzystwem Dobroczynności, druga z pomocą miejscowej młodzieży chodziła po rodzinach w Niemierzu, a trzecia natomiast pojechała do Rudominy.

Czwarta grupa odwiedziła Egliskes, czyli inaczej Jałówkę, gdzie na końcu spotkaliśmy się wszyscy, żeby jeszcze później pojechać do Dukstos (Dukszty Pijarskie) i rozdać ostatnią partię paczek.

Natomiast grupa na Łotwie rozdawała paczki wspólnie z żołnierzami z bazy w Adaži w Dyneburgu, Krasławiu, Elerne i Liksne.

Ta niepewność znika po pierwszych słowach, ścisku dłoni, może przytuleniu, kiedy ludzie widzą, że przychodzisz do nich czystymi intencjami, niczego nie oczekujesz, niczego nie chcesz!

Te łzy które popłynęły na spotkaniu w sali parafialnej w kościele w Dyneburgu, wzruszenie obu stron starszych ludzi,  żołnierzy, zostanie w moich wspomnieniach.

Zawsze widzę, jak zaczynam mówić tak bezpośrednio od siebie, jak te twarze się zmieniają stają się uśmiechnięte, czuję się jak wśród rodziny, osób mi przychylnych,  łzy płyną po policzkach! Dziękujemy, że przyjechaliście, przyjedźcie znowu! Pamiętajcie o nas!

 

Będziemy modlić się za Was!

Co więcej potrzeba! Nie zastąpi tego żadna rzecz!

Na pewno tam wrócimy!

 

Agnieszka Skowrońska

Prezes Fundacji „Kresy w potrzebie”

 

 

Darowizny na konto Fundacji

Osoby, które chcą wesprzeć akcję finansowo mogą również wpłacać darowizny bezpośrednio na konto Fundacji:

Fundacja Kresy w Potrzebie

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

adres internetowy: www.kresywpotrzebie.pl

 

Kontakt z Fundacją

kontakt@kresywpotrzebie.pl

tel.: +48 605 588 792