Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

 

650

przygotowanych paczek

10172

kilogramY żywności

488

odwiEdzonych rodzin

356

zaangażowanych osób

01

CEL FUNDACJI

UPOWSZECHNIANIE ZNAJOMOSCI JEZYKA POLSKIEGO,

POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI NARODOWYCH

03

DZIAŁANIA FUNDACJI

ROZWIJANIA KONTAKTÓW NAUKOWYCH, KULTURALNYCH, POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

02

ZAŁOŻENIA FUNDACJI

POMOC W ZDOBYWANIU WYKSZTAŁCENIA ZARÓWNO W POLSCE I W SZKOŁACH ZAGRANICZNYCH

04

PLANY FUNDACJI

POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I MATERIALNEJ POLSKIEJ MNIEJSZOSCI NARODOWEJ

Znicze zapłoną na zapomnianych grobach

 

Na cmentarzach w Grodnie i w okolicy zapłonie 2 tysiące zniczy Caritas Polska. Zostaną one umieszczone przez wolontariuszy i harcerzy na grobach naszych rodaków oraz polskich żołnierzy w dniu Wszystkich Świętych i w Zaduszki. Akcja umieszczania zniczy to znak pamięci o Polakach pochowanych na Kresach, o których coraz częściej nikt nie pamięta. Organizowana jest ona przez Caritas Polska po raz pierwszy. Z tą katolicką organizacją charytatywną współpracuje Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”. Dzięki tej akcji organizatorzy chcą przypomnieć rodaków, na nagrobkach których przez wiele lat nie płonęły znicze. Jak zaznacza Caritas Polska, „znicze są symbolem pamięci o bliskich zmarłych”. – Prosimy wszystkich odwiedzających cmentarze w najbliższe dni, aby zwrócili uwagę na groby, o które nikt nie zadbał. Nie zapomnijmy też o modlitwie za dusze zmarłych. W Roku Wiary zwłaszcza modlitwą i uczynkami miłosierdzia możemy pomóc naszym bliźnim – apeluje ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. Po raz pierwszy znicze z logo Caritas zapłonęły na polskich grobach mieszczących się na obecnym terytorium Białorusi w miniony poniedziałek, 29 października br.

 

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/polska-kresy/13892,znicze-zaplona-na-zapomnianych-grobach.html

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

www.kresywpotrzebie.pl