Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

 

650

przygotowanych paczek

10172

kilogramY żywności

488

odwiEdzonych rodzin

356

zaangażowanych osób

01

CEL FUNDACJI

UPOWSZECHNIANIE ZNAJOMOSCI JEZYKA POLSKIEGO,

POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI NARODOWYCH

03

DZIAŁANIA FUNDACJI

ROZWIJANIA KONTAKTÓW NAUKOWYCH, KULTURALNYCH, POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

02

ZAŁOŻENIA FUNDACJI

POMOC W ZDOBYWANIU WYKSZTAŁCENIA ZARÓWNO W POLSCE I W SZKOŁACH ZAGRANICZNYCH

04

PLANY FUNDACJI

POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I MATERIALNEJ POLSKIEJ MNIEJSZOSCI NARODOWEJ

Cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej

 

Cudowny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej ma bogatą historię, związaną ściśle z historią budowy Wilna, gdzie mieści się oryginał wizerunku. Na przełomie XV-XVI w. ze względu na zagrożenie najazdami tatarskimi postanowiono otoczyć Wilno murami obronnymi. Powstało wówczas dziewięć bram miejskich. Jedną z nich była Brama Miednicka, którą nazywano także Ostrą ze względu na to, że znajdowała się w dzielnicy Ostry Koniec. Zbudowano ją w latach 1503-1514. Była ona najsłabszym punktem murów obronnych Wilna, bo właśnie od jej strony (wschodniej) najczęściej przybywali wrogowie. W pierwszej połowie XVII w. na Ostrej Bramie od strony miasta umieszczono obraz Matki Bożej, natomiast od strony zewnętrznej obraz Chrystusa Zbawiciela Świata.

 

W 1626 roku oo. Karmelici Bosi rozpoczęli w Wilnie budowę klasztoru oraz kościoła p.w. św. Teresy. W tym czasie został im także powierzony ów obraz Matki Bożej. Zakonnicy wybudowali dla niego na Ostrej Bramie kaplicę, ponieważ wizerunek wisząc w niewielkim wgłębieniu w murze narażony był na szybkie zniszczenie. 12 kwietnia 1671 obraz został uroczyście umieszczony w kaplicy, a wydarzeniu temu przewodniczył biskup wileński Andrzej Sapieha. Niestety pożar Wilna w 1715 roku zniszczył drewnianą kaplicę. Obraz Matki Bożej został cudem przez zakonników uratowany i przeniesiony do kościoła św. Teresy. Kaplica została wkrótce odbudowana, ale już jako murowana. W latach 1799-1805 burzono mury obronne wraz z bramami wileńskimi, jednak dzięki obrazowi Najświętszej Maryi Panny Ostrą Bramę pozostawiono. Do dzisiaj jest jedyną zachowaną bramą miejską Wilna.

 

Kult Maryi Ostrobramskiej został spopularyzowany po wydaniu poematu Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Podmiot liryczny w inwokacji utworu kieruje słowa do Matki Boskiej Ostrobramskiej, prosząc ją o łaskę powrotu emigrantów do Polski:

....Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, [...]

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga I, inwokacja, w. 5–8, 13

 

Wizerunek Matki Miłosiernej około 1671 został zasłonięty srebrną, złoconą sukienką. Od 1849 charakterystyczną ozdobę obrazu stanowi wielki, odwrócony sierp srebrnego półksiężyca z wygrawerowanym napisem „Dzięki Tobie składam Matko Boska za wysłuchanie próśb moich, a proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie nadal w łasce i opiece Swojej Przenajświętszej W. I. J. 1849 roku” – wotum z 1849. Choć nigdy nie był przymocowany do obrazu, tworzy z nim jednak optycznie jedność, pełniąc rolę wyrazistego akcentu zamykającego kompozycję całości. Na całą kompozycję wizerunku Pani Ostrobramskiej składają się dwie korony (nałożona jedna na drugą). Korony są ze złoconego srebra, jedna barokowa dla Królowej Niebios, druga rokokowa dla Królowej Polski.

 

2 lipca 1927 roku miała miejsce uroczysta koronacja obrazu złotymi koronami. Podczas tej uroczystości obecni byli Marszałek Józef Piłsudski oraz Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy Mościcki.

 

Wspomnienie Matki Boskiej Ostrobramskiej obchodzone jest 16 listopada. W 1993 roku Ostrą Bramę nawiedził papież Jan Paweł II. Zgodnie z tradycją, wielu wiernych pokonuje schody wiodące do kaplicy na kolanach. Wokół ołtarza znajdują się wota dziękczynne. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej znany jest wśród katolików na całym świecie. Kaplicę wyłożono srebrnymi wotami, których jest około ośmiu tysięcy. Na prawym filarze zawieszona jest srebrna plakietka, ofiarowana przez marszałka Józefa Piłsudskiego z napisem: «Matko, dziękuję Ci za Wilno».

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

www.kresywpotrzebie.pl