Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

 

650

przygotowanych paczek

10172

kilogramY żywności

488

odwiEdzonych rodzin

356

zaangażowanych osób

01

CEL FUNDACJI

UPOWSZECHNIANIE ZNAJOMOSCI JEZYKA POLSKIEGO,

POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI NARODOWYCH

03

DZIAŁANIA FUNDACJI

ROZWIJANIA KONTAKTÓW NAUKOWYCH, KULTURALNYCH, POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

02

ZAŁOŻENIA FUNDACJI

POMOC W ZDOBYWANIU WYKSZTAŁCENIA ZARÓWNO W POLSCE I W SZKOŁACH ZAGRANICZNYCH

04

PLANY FUNDACJI

POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I MATERIALNEJ POLSKIEJ MNIEJSZOSCI NARODOWEJ

10 lutego 1940 – Deportacje z Kresów

 

W 1940 roku sowieci rozpoczęli masowe deportacje ludności Kresów zajętych w 1939 roku przez Armię Czerwoną. W pierwszej fali wywózek na Syberię i do Kazachstanu zesłano 200 tys. osób.

Pierwsza deportacja objęła głównie polskich urzędników państwowych, właścicieli ziemskich, osadników wojskowych, służbę leśną, pracowników PKP, ale także chłopów. Zabierano całe rodziny bez wyjątku. NKWD wkraczało najczęściej do domów wczesnym świtem. Mieszkańców terroryzowano krzykiem i demolowaniem pomieszczeń. Na spakowanie się wywożonym dawano od kilkudziesięciu do kilkunastu minut. Niekiedy nie pozwalano zabrać ze sobą niczego. Następnie ludzi konwojowano do punktów zbiorczych w rejonie stacji kolejowych.

Deportowanych Polaków przewożono w wagonach towarowych z zakratowanymi oknami – po 50, a nawet więcej osób w wagonie. Podróż na miejsce zsyłki trwała niekiedy nawet kilka tygodni. Warunki panujące w czasie transportu były przerażające, ludzie umierali z zimna, z głodu i wyczerpania. To właśnie zimno (-40 stopni) i praca ponad siły przy wyrębie lasów oraz łagrowe warunki życia i choroby już w pierwszych miesiącach zsyłki zabiły blisko 5% wywiezionych. Przebieg deportacji nadzorował osobiście Wsiewołod Mierkułow – zastępca szefa NKWD Ławrientija Berii.

Kolejne fale deportacji – było ich razem 4 – trwały aż do lata następnego roku – do najazdu Niemiec na ZSRR. Łącznie wywieziono wtedy z Kresów ok. 1 mln Polaków.

W tym samym dniu z całych Kresów deportowano tysiące ludzi, dlatego tylko, że służyli lasom i Polsce. Data 10 lutego 1940 roku ma zatem wielkie znaczenie w historii leśnictwa i domaga się pamięci.

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

www.kresywpotrzebie.pl