Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

 

650

przygotowanych paczek

10172

kilogramY żywności

488

odwiEdzonych rodzin

356

zaangażowanych osób

01

CEL FUNDACJI

UPOWSZECHNIANIE ZNAJOMOSCI JEZYKA POLSKIEGO,

POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI NARODOWYCH

03

DZIAŁANIA FUNDACJI

ROZWIJANIA KONTAKTÓW NAUKOWYCH, KULTURALNYCH, POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

02

ZAŁOŻENIA FUNDACJI

POMOC W ZDOBYWANIU WYKSZTAŁCENIA ZARÓWNO W POLSCE I W SZKOŁACH ZAGRANICZNYCH

04

PLANY FUNDACJI

POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I MATERIALNEJ POLSKIEJ MNIEJSZOSCI NARODOWEJ

IPN chce szukać grobów na Białorusi

 

Mogiły zamordowanych w obławie augustowskiej mogą znajdować się po stronie białoruskiej. Tak stwierdzili eksperci na podstawie powojennych zdjęć lotniczych.

 

– Mamy opinię Instytutu Geodezji i Kartografii. Wskazuje na 63 miejsca, które mogą być jamami grobowymi – mówi w rozmowie z Kurierem Porannym prokurator Zbigniew Kulikowski z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadzi śledztwo w sprawie obławy augustowskiej.

To wciąż niewyjaśniona zbrodnia na Polakach, dokonana przez sowiecki wywiad i wojsko oraz UB i MO w lipcu 1945 r. Zginęło wówczas około 600 mieszkańców powiatów augustowskiego, suwalskiego i sokólskiego. Większość z nich była związana z podziemiem niepodległościowym. Ślad po nich zaginął. IPN szuka ich grobów.

– Przy Kaletach na Białorusi jest ich 57, w tym dwa o bardzo dużym prawdopodobieństwie – mówił Kulikowski. W okolicach Giedzi na Białorusi wskazano sześć dołów. Z zeznań świadków wynika, że chowano tam pomordowanych. Czy są tam ludzkie szczątki, wykażą badania archeologiczne. IPN skieruje wniosek do białoruskich władz o ich przeprowadzenie. Po stronie polskiej sprawdzono już pięć miejsc. W listopadzie ub.r. w lesie na terenie Puszczy Augustowskiej IPN odkrył dwa ludzkie szkielety. Do zbadania po stronie polskiej zostało jeszcze 13-15 miejsc.

Obława augustowska jest największą niewyjaśnioną zbrodnią popełnioną na Polakach po II wojnie światowej. W odkrytych dokumentach sowieckich nazywana jest „operacją przeczesywania lasów”, skierowaną przeciwko Armii Krajowej, a także podziemiu litewskiemu. Objęła teren o powierzchni blisko 3,5 tys. km kwadr. Śledztwo w tej sprawie, prowadzone w oddziale IPNw Białymstoku, dotyczy zbrodni komunistycznej przeciwko ludzkości.

Przyjęto w nim, że w lipcu 1945 r., w ramach akcji przeciwko podziemiu niepodległościowemu, w nieustalonym dotychczas miejscu zginęło ok. 600 osób zatrzymanych w powiatach: augustowskim, suwalskim i sokólskim. Zatrzymań dokonywali żołnierze sowieckiego Kontrwywiadu Wojskowego „Smiersz” III Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów Bezpieczeństwa Publicznego, MO oraz żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

www.kresywpotrzebie.pl