Fundacja „Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”

 

650

przygotowanych paczek

10172

kilogramY żywności

488

odwiEdzonych rodzin

356

zaangażowanych osób

01

CEL FUNDACJI

UPOWSZECHNIANIE ZNAJOMOSCI JEZYKA POLSKIEGO,

POLSKIEJ KULTURY I TRADYCJI NARODOWYCH

03

DZIAŁANIA FUNDACJI

ROZWIJANIA KONTAKTÓW NAUKOWYCH, KULTURALNYCH, POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

02

ZAŁOŻENIA FUNDACJI

POMOC W ZDOBYWANIU WYKSZTAŁCENIA ZARÓWNO W POLSCE I W SZKOŁACH ZAGRANICZNYCH

04

PLANY FUNDACJI

POPRAWA SYTUACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I MATERIALNEJ POLSKIEJ MNIEJSZOSCI NARODOWEJ

Wieczór wigilijny „Jest taki dzień...”

 

W Grodnie w parafii Najświętszego Odkupiciela odbył się wieczór wigilijny „Jest taki dzień...”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie – dzieci, osoby dorosłe, osoby niepełnosprawne i ich rodzie, uczących się języka polskiego w Szkółce Parafialnej na Dziewiatówce.

Dzieci i młodzież na spotkaniu opłatkowym opowiadały wiersze o Wigilii oraz śpiewały kolędy. Każdy uczeń ze Szkółki parafialnej otrzymał prezent od Św. Mikołaja. Prezenty przygotowali i przekazali Koordynatorzy Programu Miejskiego „Wychowawca Podwórkowy” z Białegostoku na czele z Koordynatorem Programu p. Robertem Ćwikowskim.

 

Wieczór Wigilijny „Jest taki dzień…” u osób dorosłych, osób niepełnosprawnych i ich rodziców, uczących się języka polskiego w Szkółce Parafialnej swoją obecnością zaszczycili: Konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie p. Leszek Wanat oraz p. Adam Chmura, księża parafii – proboszcz o.Dmitrij Łabkow, o. Józef Gęza.

 

Uczniowie przygotowali program literacki o zwyczajach Świąt Bożego Narodzenia. Było czytanie Pisma Św., łamanie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń. Śpiewem kolęd upiększył wieczór parafialny dziecięco-młodzieżowy zespół „Liberamente”. Spotkanie opłatkowe przebiegło w miłej, świątecznej i przyjaznej atmosferze.

nr konta: Alior Bank SA: 94 2490 0005 0000 4520 7799 3602

www.kresywpotrzebie.pl